Calla lily / Zantedeschia aethiopica / Aronskelk CALIF

Indicaties:

Ambivalentie.
Zelfvervreemding.

Afbeelding van Calla lily

Calla lily verheldert het onderscheid tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van een mens. Bij een aantal mensen is de grens hiertussen zó diffuus, dat er verwarring ontstaat en men niet in staat is om de verschillende mogelijkheden optimaal te benutten. Vaak hebben deze mensen ook geen idee omtrent hun seksuele geaardheid.

Calla lily maakt de onbewuste conflicten hierover duidelijk en daardoor beter hanteerbaar.

Doelstelling van het gebruik van Calla lily:

Het vinden van een seksuele identiteit.
Het onderkennen van mannelijke en vrouwelijke energie.

Aanvullende suggestie:

Voice Dialogue.

Affirmaties:

Ik laat zien wie ik ben.
Ik onderzoek alles en behoud het goede.

© Logo van Anagram
Meer informatie op www.anagrammatica.nl
? Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Vorige 5 = Klachten 6 = Gebruik 7 = Remedies 8 = Printversie 9 = Volgende 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links   Voorzover de browser dit ondersteunt