Elder / Sambucus nigra / Vlier HAREB

Indicaties:

Zelfvervreemding .
Sterke beïnvloedbaarheid .

Afbeelding van Elder

Elder is geschikt voor mensen die in meer of mindere mate bevattelijk zijn voor occulte beïnvloeding zoals deze in spiritistische seances optreedt. Deze beïnvloeding komt evenwel ook geregeld buiten deze context voor. De oorzaak is vooral gelegen in het feit dat deze mensen zijn vervreemd van donkere magische gedeelten in zichzelf. Op onbewust niveau vragen deze delen echter wel om aandacht en trekken gelijkgestemde impulsen aan uit de omgeving.

Aangezien dit zich onttrekt aan de controle van het ego roepen deze verschijnselen vaak hevige angsten op. Door de ontkenning en verdringing van de eigen schaduw komt men in een moeizame spiraal terecht en wordt men extra vatbaar voor externe invloeden.

Elder biedt bescherming tegen ongewenste beïnvloeding en maakt het mogelijk om eigen en vreemde energieën van elkaar te scheiden.

Doelstelling van het gebruik van Elder:

Het accepteren van verdrongen impulsen.
Het afschermen van subtiele omgevings-invloeden.

Aanvullende suggesties:

Voice Dialogue.
Hypnose.

Affirmaties:

Ik bescherm mezelf.
Ik zie mezelf onder ogen.

© Logo van Anagram
Meer informatie op www.anagrammatica.nl
? Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Vorige 5 = Klachten 6 = Gebruik 7 = Remedies 8 = Printversie 9 = Volgende 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links   Voorzover de browser dit ondersteunt