Oregon grape / Berberis aquifolium / Berberis aquifolium CALIF

Indicaties:

Gebrek aan vertrouwen .
Eenzaamheid .
Paranoia .

Afbeelding van Oregon grape

Oregon grape is goed voor mensen die op grond van traumatische ervaringen anderen niet meer vertrouwen. In extreme gevallen zijn hun negatieve verwachtingen zo sterk, dat ze de realiteit vervormd gaan waarnemen en interpreteren. Als men zich sympathiek en liefdevol opstelt, blijft er bij deze mensen een fundamenteel wantrouwen bestaan. Maar als men zich kil of neutraal opstelt, voelen ze zich in hun gelijk bevestigd. Dit patroon kan een gevolg zijn van traumatische jeugdervaringen waarin met de behoeften van het kind weinig rekening werd gehouden.

Oregon grape verzacht de oude sporen en littekens zodat de warmte van anderen weer kan worden opgenomen.

Doelstelling van het gebruik van Oregon grape:

Leren relativeren: een slecht humeur bij een ander betekent nog geen vijandigheid.
Het kunnen zien en waarderen van de goede wil van anderen.

Aanvullende suggesties:

Geleide fantasie.
Paradoxale therapie.

Affirmaties:

Mensen houden van mij.
Ik voel me veilig.

© Logo van Anagram
Meer informatie op www.anagrammatica.nl
? Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Vorige 5 = Klachten 6 = Gebruik 7 = Remedies 8 = Printversie 9 = Volgende 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links   Voorzover de browser dit ondersteunt