Saguaro / Cereus giganteus / Cereus giganteus CALIF

Indicaties:

Autoriteitsconflicten .
Recalcitrantie.

Afbeelding van Saguaro

Saguaro is een goede remedie voor mensen die zich dwangmatig verzetten tegen elke vorm van autoriteit. Dit verzet kan gericht zijn tegen dominante vaderfiguren, maar ook betrekking hebben op dogmatische systemen die als beknellend worden ervaren. In het eerste geval is er sprake geweest van veel aanvaringen met een autoritaire vader of met leraren die een dwingende invloed hebben uitgeoefend. In een periode waarin kinderen zich losmaken van hun ouders kunnen er eveneens dit soort problemen ontstaan.

Saguaro doorbreekt het patroon van vijandigheid en geeft de mogelijkheid om oude gedachtepatronen opnieuw op hun waarde te bezien en in een ander kader te plaatsen.

Doelstelling van het gebruik van Saguaro:

Het oplossen van autoriteitsconflicten.
Onafhankelijk leren denken.

Aanvullende suggestie:

Veel verschillende soorten boeken lezen.

Affirmatie:

Onderzoek alles en behoud het goede.

© Logo van Anagram
Meer informatie op www.anagrammatica.nl
? Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Vorige 5 = Klachten 6 = Gebruik 7 = Remedies 8 = Printversie 9 = Volgende 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links   Voorzover de browser dit ondersteunt