Hoe Anagram rebirthing toepast

Rebirthing is een ademhalingstechniek waarbij de inademing in een doorgaande beweging volgt op de uitademing, waardoor een vloeiende adembeweging ontstaat. Het lichaam is in rust, de extra energie die wordt opgewekt wordt nu gebruikt om oude spanningen en doorgaans onbewuste conflictstof op te lossen. Je leert gaandeweg meer energie toe te laten, met als gevolg dat je losser en met meer flair in het leven komt te staan.

Leonard Orr en Sondra Ray hebben aan de weg gestaan van de huidige rebirthing-praktijk. Oorspronkelijk is het een yoga-techniek.

Rebirthing wordt terecht gekoppeld aan allerlei beperkende gedachtenpatronen die mensen vaak al heel lang met zich meedragen en in stand houden. Vandaar dat vaak gewerkt wordt met de zogeheten affirmatie-technieken. Hierbij wordt een positieve gedachte vaak herhaald. Langs deze weg kun je je basisovertuigingen in een positievere richting ombuigen.

Om de kans op mentale sturing van buitenaf en eventuele overdracht zo klein mogelijk te maken, hebben wij ervoor gekozen om dat niet te doen. De bedoeling is, naar onze mening, dat alleen datgene naar boven komt wat op dat moment aan de orde is. En al is er sprake van een samenwerking met ons, degene die ademt moet zich vrij kunnen voelen in wat er speelt.

De kunst is te laten gebeuren wat er komt. Een ademsessie is niet perse een emotioneel of spectaculair gebeuren. Het is een proces waarbij je zelf het tempo aangeeft waarin je bijvoorbeeld overmatige controle los kunt laten.

Wij coachen de ademhaling op een rustige, vrijmakende manier. Als je dat wilt is het goed mogelijk om deze techniek zelf thuis te beoefenen. In de regel kun je al na zeven rebirthings thuis in je eentje ademen. Als je voelt dat je alleen niet verder komt, kun je natuurlijk altijd een keer op herhaling gaan.

Mensen merken de echte veranderingen soms meer tussen de rebirthings in dan tijdens het ademen. Het is een levenseigen, natuurlijke techniek: men gaat zich in alle opzichten opmerkelijk veel beter voelen.

?
Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Remedies 5 = Klachten 6 = Technieken 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links Voorzover de browser dit ondersteunt