Beknopt overzicht van allerlei technieken

Aardende oefeningen

Een mooi voorbeeld van een aardende oefening is dat je je voorstelt dat je 'wortelschiet' tot in het middelpunt der aarde. Door die wortels laat je alles wat je dwarszit wegvloeien. Elke therapeut heeft haar of zijn eigen oefeningen.

Een ander voorbeeld is 'n heel praktische oefening: tuinieren. De oefeningen hebben gemeenschappelijk dat ze je in contact brengen met moeder aarde.

Ademhalingsoefeningen

Wordt ook wel ademtherapie genoemd, hoewel dit niet helemaal hetzelfde is. Ademhalingsoefeningen bieden ondersteuning bij een veelheid aan klachten, zoals astma, gebrek aan ademsteun bij zangers, hyperventilatie, stotteren, en dergelijke. De methoden zijn zeer verschillend, afhankelijk van het beoogde doel.

Centraal staat bijna altijd de middenrif-ademhaling: het vanuit het middenrif ademen. Een bekende methode tegen stotteren is de Del Ferro-methode.

Affirmatie-technieken

Een mens zit vol overtuigingen die hem of haar soms belemmeren in het behalen van bepaalde doelstellingen. De affirmatie-techniek richt zich erop de negatieve overtuigingen te ontdekken en deze in positieve richting om te buigen.

Meer info over hoe Anagram affirmatie-technieken toepast.

Assertiviteitstraining

Omgaan met het grijze gebied tussen alles maar over je heen laten komen en agressie ligt voor veel mensen moeilijk. Op een assertiviteitstraining leer je bepaalde vaardigheden, waardoor je op een goede manier voor jezelf op kunt komen, zonder daarbij bij anderen agressie op te wekken.

Vaak krijg je heel praktische oefeningen en wordt wat minder ingegaan op eventueel achterliggende problemen.

Auraherstel

Psychische en emotionele problemen, soms ook lichamelijke, worden zichtbaar in een energieveld om iemand heen. Dit wordt het aura genoemd. Sommige paranormale genezers kunnen dit zien en beïnvloeden. Ook door gesprekken, geleide fantasie en magnetiseren kunnen lacunes in het aura worden opgeheven, waardoor de totale gezondheid verbetert.

Zie ook Reiki en Aurawerk.

Aurawerk

Ieder mens kent het onprettige gevoel als iemand anders zonder reden te dichtbij komt. Mensen van wie het aura 'beschadigd' is, kennen dit gevoel niet of te weinig. Allerlei vormen van (onder andere seksueel) geweld, met name in de jeugd, zijn hier de oorzaak van.

Mensen die zich met auraherstel bezighouden, claimen die beschadigingen in het aura te kunnen herstellen, waardoor veel schade vanuit het verleden kan genezen. Meestal gebeurt dit herstellen door middel van magnetiseren.

Autogene training

Autogene training is een simpele ontspanningstechniek, die overal is toe te passen. Na enige oefening kan men binnen dertig seconden volledig ontspannen. In plaats van te proberen de spieren te ontspannen, richt autogene training zich op het ontspannen van het autonome zenuwstelsel. Men bereikt deze ontspanning door concentratie. Het helpt bij tal van lichamelijke klachten.

Bio-energetica

Een vorm van intensief lichaamswerk die ervan uitgaat dat veel emotionele problemen - onder andere seksuele - zich in het lichaam vastzetten in de vorm van verkrampingen en chronische spierspanningen. Door massage, ademhalingsoefeningen en schreeuwen probeert men de verstoorde verhouding tussen lichaam en geest te herstellen en een nieuw evenwicht te vinden.

Bloesem-remedies

Deze remedies zijn begin vorige eeuw ontwikkeld door de Engelse arts G. Bach. Hij raakte ervan overtuigd dat ziektes hun oorsprong vinden in psychische patronen en gemoedstoestanden.

Bach zocht en vond 38 bloesems die het verstoorde evenwicht weer herstellen. Later zijn er andere bloesems bijgekomen, zoals bijvoorbeeld de Californische reeks.

Angst wordt bijvoorbeeld bestreden door de tegenoverliggende kwaliteit (in dit geval moed) te versterken. Bach-bloesems vormen een goede ondersteuning bij andere therapeutische benaderingen. Er zijn geen bijwerkingen of contra-indicaties bekend.

Meer info over hoe Anagram bloesem-remedies toepast.

Conflicten uitpraten

Veel mensen kunnen niet zo goed communiceren, met name over conflicten. De taak van de begeleider is dan het aanleren van communicatievaardigheden aan de betrokkenen, waardoor het mes van tafel verdwijnt.

Vaak begint een dergelijke begeleiding met het uitpraten van eenvoudige meningsverschillen (de kleur van de rozen in de tuin), waarna geleidelijk aan zwaardere onderwerpen aan bod kunnen komen, die in de tussentijd op sterk water zijn gezet.

Zie ook NLP en Assertiviteitstraining.

Counselen

Bij counselen (of co-counselen) gaat men uit van een waarden-loze uiting van wat iemand op zijn of haar lever heeft. Zoals men het voelt, is het geldig. Het respect voor elkaars meningen staat centraal. De heftige confrontaties leiden tot een begrip van wederzijdse standpunten, zonder verdoezeling van feiten. Elkaar erkennen in verschillen is een van de doelstellingen van co-)counselen.

Creatief visualiseren

Als iemand een kamer in wil richten, probeert zij of hij zich meestal van tevoren een beeld te vormen van het uiteindelijke resultaat. Dit is visualiseren. Bij dat proces laat men zich meestal leiden door de haalbaarheid: kosten, aantal kinderen, en dergelijke.

Bij creatief visualiseren laat men de haalbaarheidsbeperking weg, zodat er een gezond spanningsveld ontstaat tussen wat iemand werkelijk wil en wat haalbaar is. Het resultaat daarvan ligt veel dichter bij wat iemand echt wil.

Dit voorbeeld strekt zich natuurlijk ook uit tot belangrijke onderwerpen als relaties, werkkring, en dergelijke.

Dagboek bijhouden

Het bijhouden van een dagboek kan bij problemen vaak helpen enige orde in een schijnbare chaos te brengen, zeker als dit dagboek besproken wordt met een therapeut. Door gebeurtenissen en je reacties daarop neer te schrijven, kun je vergelijken hoe je vroeger op iets reageerde en hoe je dat nu doet.

Ook kunnen patronen herkenbaar worden, waardoor ogenschijnlijk onbegrijpelijke reacties vaak begrijpelijk worden.

Dagritme

Veel mensen, met name mensen met depressieve klachten, hebben moeite een min of meer vast dagritme te handhaven. Als het mogelijk is, is het goed om te proberen weer een vaste structuur aan te brengen. Dat zal de eerste dagen tot weken moeilijk zijn, maar daarna gaat men zich vaak in een verrassend tempo beter voelen.

Dieptemassage

Bij sommige mensen zetten spanningen zich in de spieren vast. De bekendste voorbeelden zijn schouder- en nekklachten als gevolg van te langdurige stress. Dieptemassage is erop gericht om de knopen in de spieren, die hierbij zijn ontstaan, weg te masseren en de spieren van een betere doorbloeding te voorzien.

Deze massage werkt reinigend op de spieren en kan ook emotionele ontladingen geven, wat tot ontspanning kan leiden.

Meer info over hoe Anagram dieptemassage toepast.

Dromendagboek

Dromen worden vaak vergeten, terwijl ze veel informatie en zelfs oplossend vermogen in zich kunnen dragen. Het bijhouden van een dromendagboek zorgt ervoor dat terugkerende thema's herkend en soms begrepen kunnen worden. Dit kan verhelderend werken voor een therapeutisch en/of leerproces.

Dynamisch lichaamswerk

Lichamelijke inspanning is heilzaam voor lichaam en geest. Dat laatste wordt vaak onderschat. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van agressie, kan het heel goed zijn iets als joggen te gaan doen. Je loopt de agressie er dan letterlijk uit en bouwt tegelijkertijd bepaalde stoffen op, die het geestelijk welbevinden bevorderen.

Met name bij depressie worden bij lichaamsbeweging goede resultaten geboekt. Joggen is een willekeurig voorbeeld, het kan ook voetbal of kanaalzwemmen zijn.

Energiewerk

Een magnetische behandeling, zowel plaatselijk als op afstand, die als doel heeft de levensenergie krachtig en zonder blokkades te laten stromen. Deze vorm van healing wordt vooral aanbevolen bij problemen als zware vermoeidheid, slapeloosheid, stoornissen in de bloedsomloop en klachten zonder aanwijsbare oorzaak.

Energiewerk kan ook worden toegepast bij problemen die meer op het psychische vlak liggen. Bij relationele conflicten bijvoorbeeld is er dikwijls sprake van een intense energie-overdracht die veel pijn en/of onrust kan veroorzaken. Deze techniek brengt mensen dichter bij zichzelf zodat ze meer zicht krijgen op hun relaties en vooral op hun eigen inbreng daarin.

Zie ook Reiki.

Expressie

Veel mensen hebben moeite om zich te uiten en dat is met ons beschavingspatroon niet verbazingwekkend: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Deze gedachtegang is zover doorgeschoten, dat emoties als boosheid niet geuit worden, maar worden omgezet in een huilbui.

Expressie hoort te zijn: het uiten van de emotie die er zit. Dit kan worden geoefend door expressieve therapie.

Gedragstherapie

Vaak hebben mensen al allerlei soorten therapie gehad, waardoor ze al weten waarom ze bepaalde dingen doen of juist niet kunnen doen. Deze kennis leidt helaas niet altijd vanzelf tot een gedragsverandering.

Gedragstherapie kijkt zo weinig mogelijk naar het waarom van een bepaald soort gedrag, maar is voornamelijk gericht op het door praktische oefeningen aanleren van enige handigheid in het door de cliënt gewenste gedrag.

Meer info over Gedragstherapie Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie .

Geleide fantasie

Mensen die een bepaalde ervaring hebben meegemaakt, kunnen deze met behulp van geleide fantasie opnieuw meemaken, maar dan in een niet-bedreigende omgeving. Soms wordt hierbij hypnose toegepast. De bedoeling is dat mensen oplossingen bedenken vanuit die aangereikte fantasie, waarmee ze daarna in de praktijk aan het werk kunnen gaan.

Gesprekstherapie

Een goed gesprek is nooit weg. Veel mensen met geestelijke problemen zijn sociaal zo geïsoleerd geraakt, dat ze met niemand open over hun problemen kunnen praten. Gesprekstherapie vervangt tijdelijk, als overbrugging, de communicatie die met een 'normale' omgeving niet meer mogelijk is, tot dat sociale leven weer zover op orde is dat de therapie niet meer nodig is.

Haptonomie

Haptonomie gaat uit van de stelling dat aanrakingsproblemen de basis vormen van vele emotionele blokkades. Het betreft hier een techniek die gericht is op respect, bevestiging en je eigen grenzen bewaken, zodat de emotionele schade gaandeweg verdwijnt. Het basale gevoel van veiligheid dat is beschadigd, kan langs deze weg weer terugkomen. De therapeut probeert onder andere door middel van zachte aanraking te bewerkstelligen dat de cliënt het leven met meer vertrouwen tegemoet kan zien.

Meer info over haptonomie: haptonomie.pagina.nl.

Healing

Healing betekent letterlijk genezen. Als alles in een mens in balans is, werkt alles zoals 't hoort te werken. Dit is de gedachte achter healing. Een healer kan helpen deze balans te herstellen en gebruikt daarbij een veelheid aan technieken, zoals magnetiseren, reiki, bepaalde indiaanse rituelen, enzovoort. Het kan een veelheid aan kwalen voorkomen of de genezing daarvan bevorderen.

Hypnose

In wezen is hypnose een methode om het bewuste deel van de geest te passeren, zodat er makkelijker contact kan worden gelegd met het onbewuste deel. Dit kan een helend effect hebben op vele klachten als verslaving en stress, maar ook op eczeem, spijsverteringsklachten en een te hoge bloeddruk. Bij therapeutisch toegepaste hypnose moet niet gedacht worden aan de kermisachtige shows zoals die wel eens worden uitgezonden.

Goede hypnose is weinig indrukwekkend. Het is soms zelfs zo weinig spectaculair, dat mensen erbij in slaap vallen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een goede hypnotiseur weet net de juiste balans tussen waakzaamheid en slaap te bewaren.

In dit halfbewuste niveau komen vaak dromen, fantasieën en herinneringen naar boven, die met de therapeut kunnen worden gedeeld. In een bespreking achteraf kan dit veel inzicht geven in de onderliggende problemen. Zonder hypnose zijn deze onderliggende problemen vaak te emotioneel beladen om zonder meer te kunnen bespreken.

Meer info over hoe Anagram hypnose toepast.

I Tjing

De I Tjing, een oud Chinees orakelboek, staat in het westen voornamelijk bekend als waarzegmiddel. Het werpen van de I Tjing, waarvoor vele methoden bestaan, is echter bedoeld om werkelijkheden die bij mensen niet opgekomen waren naar boven te krijgen, zodat ze het bevraagde probleem in een breder perspectief kunnen zien. En vanuit dat bredere perspectief dient zich dan vaak een oplossing aan.

Meer info over de I Tjing: I Tjing Centrum Nederland.

Lach-meditatie

Lach-meditatie is de kwestie van de kip en het ei. Een kip is de manier van een ei om zich voort te planten.

Het spreekwoord zegt: lachen is gezond. Lach-meditatie gaat ervan uit dat lachen in geest en lichaam een positieve uitwerking heeft. Zelfs als de lach in eerste instantie geforceerd is ontstaan, werkt die heilzaam op de algemene gemoedsstemming. Je zou ook naar het cabaret kunnen gaan, maar lach-meditatie is gerichter en daardoor effectiever.

Leren spelen met elkaar

Mensen nemen elkaar en zichzelf vaak veel te serieus. Bij conflicten kan soms een dwaze grap veel meer oplossen dan een serieus betoog. In feite is het wegnemen van de spanning bij een conflict soms belangrijker dan de oplossing van het conflict zelf.

Het spel-element om een conflict heen her-introduceren maakt dat het conflict minder belangrijk wordt en daardoor soms zelfs helemaal verdwijnt. In plaats van je voortdurend te ergeren aan het haast dwangmatig opruimen door je partner, kun je daar ook allebei hartelijk om in de lach schieten. Soms heb je wel hulp nodig om dat te leren.

Lichaamswerk

Lichaamswerk is, zoals de naam eigenlijk al zegt, alles waarbij je voornamelijk je lichaam gebruikt. De meer actieve vormen worden dynamisch lichaamswerk genoemd.

Bij de meer rustige vormen van lichaamswerk kan men denken aan massage, sauna, Turks bad, sommige vormen van yoga, wandelen, enzovoort.

Kernpunt is dat je probeert tot psychische verandering te komen door juist niet met je psyche bezig te zijn.

Magnetiseren

Magnetiseren is oorspronkelijk ontstaan doordat men dacht, dat met behulp van magneten kwalen uit iemands lichaam getrokken konden worden. De meeste magnetiseurs werken volgens dit principe, alleen worden er geen magneten meer gebruikt. De speciale gave van de magnetiseur stelt hem of haar in staat om kwalen te absorberen en vervolgens af te slaan, zoals men natte handen afslaat.

Met name bij pijnklachten vinden veel mensen baat bij deze therapie.

Massage

Door spanning en andere oorzaken kunnen zich afvalstoffen in spieren ophopen, die daar niet meer vanzelf uit verdwijnen. Door goede massage wordt de doorbloeding bevorderd, waardoor die afvalstoffen kunnen verdwijnen en de spastische samentrekkingen van de spieren verminderen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan massage vrijwel altijd worden gedaan met de kleren aan, mits die niet al te dik zijn.

Zie ook Polariteitsmassage.

Mediteren

Er bestaan allerlei vormen van meditatie. Dat varieert van zeer dynamische, waarbij het lichaam tot ver voorbij de normale uitputtingsgrens en zelfs de pijngrens wordt gedreven, tot hele rustige. Welke methode men ook kiest, ze hebben alle tot doel dat iemand loskomt van de dagelijkse beslommeringen en de grote lijn in haar of zijn leven weer (her)ontdekt.

In het westen denkt men bij meditatie meestal aan het in een hoogst ongemakkelijke houding op een kussen zitten of zelfs daarboven zweven. In werkelijkheid is het een kwestie van voorkeur welke van de tientallen methoden men kiest.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Een aantal communicatie-deskundigen heeft bestudeerd hoe een aantal uiterst succesvolle therapeuten met hun cliënten communiceerden, zowel verbaal als non-verbaal. De beste technieken hebben zij de verzamelnaam Neuro Linguïstisch Programmeren gegeven en beschreven in verschillende boeken, onder andere De betovering van de taal door Bandler en Grinder. Aangezien NLP een veelheid van technieken behelst, verwijzen we kortheidshalve naar dit boek.

NLP-therapeuten bereiken vaak in verrassend korte tijd goede resultaten, met name op het gebied van fobieën.

Meer info over hoe Anagram NLP toepast.

Ontspannings-oefeningen

De beste manier om niet te ontspannen is om jezelf te dwingen tot ontspannen. Ontspannen hoort in de eerste plaats ontspanning te zijn, in de meest letterlijke zin van het woord. Omdat veel mensen om allerlei redenen moeite hebben met ontspannen, is afleiding van spanningen (werk, relatie, enzovoort) een goede methode.

Een spannende film zal voor de een, een zonsondergang voor de ander, heilzaam werken. Therapeuten kunnen gerichter advies geven, waarbij ze kunnen kiezen uit een veelheid aan oefeningen.

Een bekende ontspanningsoefening is bijvoorbeeld het een-voor-een extra aanspannen van alle spieren, om ze daarna zwaar en los te laten worden.

Paradoxale therapie

Bij sommige mensen is het verzet tegen goede raad zo sterk, dat ieder goed bedoeld advies van de therapeut een averechtse reactie oproept. In veel gevallen kan men dan een paradoxale aanpak overwegen. De adviezen leiden dan in eerste instantie tot versterking van het ongewenste patroon, waarna geleidelijk aan de genezing plaatsvindt. Bijvoorbeeld de te onderdanige man kan het advies krijgen om telkens een knieval voor zijn vrouw te maken.

Pendelen

Pendelen is een manier om de beschikking te krijgen over informatie die in het onbewuste huist. Men hangt een symmetrisch gewichtje aan een touwtje, neemt dit tussen duim en wijsvinger en bepaalt van tevoren welke uitslag ja en welke nee is. Men zal merken dat na enig oefenen en het stellen van de juiste vragen de pendel onwillekeurig gaat bewegen. Het kan, zeker in het begin, zinnig zijn om samen met iemand te pendelen die hier ervaring mee heeft en weet welke vragen wel en niet voor de pendel geschikt zijn.

Het is grappig dat pendelen oorspronkelijk is ontstaan vanuit de reguliere psychische hulpverlening.

Polariteitsmassage

Uitgangspunt bij deze massagevorm is de gedachte dat bij een gezond mens de levensenergie van boven (positief) naar beneden (negatief) stroomt. Bij blokkades ontstaan er overschotten van één van deze soorten energie, die door polariteitsmassage kunnen worden geneutraliseerd. Hierdoor gaat men zich evenwichtiger en energieker voelen.

Zie ook Massage.

Rebirthing

Rebirthing is een techniek die oorspronkelijk afkomstig is uit de yoga-wereld. Later is deze techniek verfijnd door dr. Leonard Orr. Het is een simpele techniek om diep en op een verbonden manier adem te halen. Meestal adem je pas veel als je nog net de trein hebt gehaald, dan loop je achterstallige energie in.

Als je veel ademt zonder achterstand, gaat je geest die energie gebruiken om achterstallige problemen op te lossen. En het daarvan bevrijd zijn geeft zo'n opluchting, dat mensen zich als herboren voelen! Het aardige van de techniek is dat je nu eens niet over je problemen hoeft te praten. Dit non-verbale karakter maakt rebirthing uiterst bruikbaar voor veel therapie-resistente klachten.

Rebirthing is ook een prima manier om van hyperventilatie af te komen. Het kan ook helpen bij hardnekkige klachten als CARA en epilepsie.

Meer info over hoe Anagram rebirthing toepast.

Reiki

Reiki wordt meestal gegeven via handoplegging op het lichaam. De levensenergie van degene die reiki geeft, kan genezend werken op organen, maar ook op zaken als chakra's, aura en emotionele blokkades.

Het laten stromen van de levensenergie staat centraal bij de reiki-gedachte. Reiki-behandelaars zijn ingedeeld in drie categorieën: eerste, tweede en derde graad. Reiki-master wordt je als je bent ingewijd in de derde graad.

Zie ook Auraherstel en Energiewerk.

Meer info over hoe Anagram reiki toepast.

Reïncarnatietherapie

Een therapie die uitgaat van de gedachte dat een mens meerdere malen op aarde leeft, en dat in geval van zwaar traumatische gebeurtenissen de sporen kunnen doorwerken tot in een volgend leven. Dit komt omdat men deze herinneringen in het onbewuste heeft opgeborgen en zodoende met zich mee blijft dragen. Reïncarnatietherapie is een hypnotische techniek die via gedeeltelijke herbeleving tot doel heeft de oude trauma's op te lossen.

Meer info over Reïncarnatietherapie: Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten.

Reinigingskuur

Dit is een vastenperiode van zes dagen waardoor oude opgeslagen gifstoffen het lichaam kunnen verlaten. In verband met de benodigde vitaminen en mineralen worden wel verschillende soorten groentesap en vruchtensap (liefst vers geperst) gebruikt en verder groentebouillon en kruidenthee. Het is raadzaam om tijdens de kuur geen enkele verplichting te hebben, aangezien vasten een ingrijpend proces kan zijn waarbij men veel rust nodig heeft. Als ondersteunende maatregelen worden gebruikt: klysma's, saunabezoek, voldoende lichaamsbeweging en massage. Na afloop van een reinigingsweek voelt men zich ook in geestelijk opzicht een stuk lichter.

Zie ook Vastenkuur.

T'ai Chi

Van oorsprong is T'ai Chi een vechtkunst die tot doel heeft de levensenergie te stimuleren en in balans te brengen. Deze uit China afkomstige bewegingstechniek werkt met langzaam uitgevoerde dans-achtige bewegingen en een daarbij aansluitende ademhaling. T'ai Chi heeft een ontspannende en heelmakende werking op lichaam en geest.

Meer info over T'ai Chi: tai-chi-chuan.startkabel.nl.

Tantra-oefeningen

Een serie oefeningen die er op gericht is om de eenzijdige mechanische seksualiteitsbeleving van mensen te doorbreken. Via oefeningen die gericht zijn op contact, energie-gevoeligheid en heelwording kunnen starre ingeslepen patronen op dit gebied worden losgelaten.

Meer info over Tantra: tantra.pagina.nl.

Vastenkuur

Tijdens een vastenweek, ook wel sapvasten of reinigingskuur genoemd, worden achtergebleven concentraties van afvalstoffen uit het lichaam verwijderd. Deze bevinden zich vooral in het vet- en bindweefsel.

Als gevolg van een overdadige voeding, zoals te veel vlees en suiker, kunnen er allerlei klachten ontstaan, zoals vermoeidheid en verkoudheid, maar ook problemen in het spijsverteringsstelsel.

Vasten heeft een heilzame werking op lichaam en geest. Het is belangrijk zorg te dragen voor zowel voldoende rust als voldoende lichaamsbeweging.

Meer info over hoe Anagram een vastenkuur begeleidt.

Verslavingspatronen

Bij verslavingspatronen wordt vaak alleen aan roken, alcohol en drugs gedacht. Er bestaan echter ook dingen als verslaafdheid aan verliefdheid, gokverslaving en eetverslaving. Gevoeligheid voor verslaving wordt vaak gekoppeld aan aanleg tot depressie.

Als de oorzaak van de depressie gevonden en behandeld kan worden, blijft afkicken vaak een probleem, maar de kans op succes is dan veel groter.

Soms blijken antidepressiva nodig.

Voice Dialogue

Dit is een techniek die er van uit gaat dat de mens uit een groot aantal deelpersoonlijkheden bestaat die allemaal gehoord en gehonoreerd moeten worden, wil men al zijn mogelijkheden optimaal kunnen gebruiken. Enkele welbekende stemmen zijn: de perfectionist, de behager en het innerlijke kind. Deze therapeutische communicatie-techniek beoogt de integratie van de verschillende tegenstrijdige impulsen van een mens en streeft naar een dynamisch evenwicht. Aanbevolen literatuur: Thuiskomen in jezelf (Stone & Winkelman).

Naar informatieve site over Voice Dialogue: home.wanadoo.nl/a.heer/Voice_dialogue.htm.

Yoga

Yoga is afkomstig uit de hindoe-cultuur van India. In het westen wordt yoga op allerlei manieren gegeven. Soms in de traditionele vorm, soms in een sterk aangepaste vorm.

Met name de lichamelijke aspecten van yoga zijn niet altijd aangepast aan de westerse lichaamsbouw, maar een goede leraar of lerares zal iemand nooit forceren.

Yoga wordt vaak gebruikt om mensen te helpen bij het leren ontspannen. Ook bij sommige lichamelijke klachten kan het nuttig zijn.

Meer info over Yoga: yoga.pagina.nl.

Anagram past alleen de technieken toe, waarboven een kop in groene letters staat (dat zijn de geblokte links hieronder). Home Top

Inhoud

Aardende oefeningen , Ademhalingsoefeningen, Affirmatie-technieken , Assertiviteitstraining, Auraherstel, Aurawerk, Autogene training, Bio-energetica, Bloesem-remedies , Conflicten uitpraten, Counselen, Creatief visualiseren, Dagboek bijhouden, Dagritme, Dieptemassage, Dromendagboek, Dynamisch lichaamswerk, Energiewerk, Expressie, Gedragstherapie, Geleide fantasie, Gesprekstherapie, Haptonomie, Healing, Hypnose, I Tjing, Lach-meditatie, Leren spelen met elkaar, Lichaamswerk, Magnetiseren, Massage, Mediteren, Neuro Linguïstisch , Programmeren (NLP), Ontspannings-oefeningen, Paradoxale therapie, Pendelen, Polariteitsmassage, Rebirthing , Reiki, Reïncarnatietherapie, Reinigingskuur, T'ai Chi, Tantra-oefeningen, Vastenkuur, Verslavingspatronen, Voice Dialogue, Yoga,

?
Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Remedies 5 = Klachten 6 = Begin inhoud 0 = E-mail Klik = uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen Begin inhoud E-mail Overige links Voorzover de browser dit ondersteunt