Technieken

NLP - ontspannings-oefeningen

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Een aantal communicatie-deskundigen heeft bestudeerd hoe een aantal uiterst succesvolle therapeuten met hun cliënten communiceerden, zowel verbaal als non-verbaal. De beste technieken hebben zij de verzamelnaam Neuro Linguïstisch Programmeren gegeven en beschreven in verschillende boeken, onder andere De betovering van de taal door Bandler en Grinder. Aangezien NLP een veelheid van technieken behelst, verwijzen we kortheidshalve naar dit boek.

NLP-therapeuten bereiken vaak in verrassend korte tijd goede resultaten, met name op het gebied van fobieën.

Meer info over hoe Anagram NLP toepast.

Ontspannings-oefeningen

De beste manier om niet te ontspannen is om jezelf te dwingen tot ontspannen. Ontspannen hoort in de eerste plaats ontspanning te zijn, in de meest letterlijke zin van het woord. Omdat veel mensen om allerlei redenen moeite hebben met ontspannen, is afleiding van spanningen (werk, relatie, enzovoort) een goede methode.

Een spannende film zal voor de een, een zonsondergang voor de ander, heilzaam werken. Therapeuten kunnen gerichter advies geven, waarbij ze kunnen kiezen uit een veelheid aan oefeningen.

Een bekende ontspanningsoefening is bijvoorbeeld het een-voor-een extra aanspannen van alle spieren, om ze daarna zwaar en los te laten worden.

?
Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Remedies 5 = Klachten 6 = Vorige 7 = Volgende 8 = Álle technieken 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links Voorzover de browser dit ondersteunt