Dissociatieve stoornissen: vlucht voor het verleden?

Dissociëren zou je eenvoudigweg kunnen zien als een doeltreffende manier van de psyche om uit de situatie te stappen waar je in zit. Het kan beschouwd worden als een interne verdediging tegen gevoelens van stress en andere gevoelens die bedreigend zijn.

De belangrijkste kenmerken van dissociatieve stoornissen zijn: een verlaagd bewustzijn, geheugenverlies, het gevoel buiten jezelf en de omgeving te staan en vaak een verstoord beeld van je lichaam.

Dagdromen doen we allemaal wel eens. Dit wordt soms gezien als een milde vorm van dissociëren, maar dat is het niet. We spreken van een dissociatieve stoornis als de persoon in kwestie in zijn functioneren wordt belemmerd, zowel in emotioneel en rationeel als in praktisch opzicht. Vaak lijden deze mensen onder de gevolgen van een jeugd die in een of ander opzicht niet veilig is geweest. Dikwijls betreft het hier allerlei vormen van verwaarlozing en of misbruik waarvan de gevolgen in het heden doorwerken.

Het is raadzaam in dat geval een adequate behandeling te zoeken, waarbij je zowel kunt werken aan de structuur van je leven alsook - wanneer je dat wilt -aan de onderliggende trauma's.

Dissociatieve stoornissen kunnen ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen. Verder kunnen ze het gevolg zijn van bijvoorbeeld epilepsie of een symptoom van een depressie of angststoornis. Slaapgebrek kan de dissociatieve verschijnselen verergeren.

Anagram werkt bij dissociatieve stoornissen met aanvullende technieken zoals lichaamswerk, het bijhouden van een dagboek, en gesprekken waardoor je weer sterker in de realiteit komt te staan. Na een tijd vind je dan jóúw manier om de vervreemding die door het dissociëren ontstaat te bestrijden, zodat je de greep op je leven kunt versterken.

?
Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Remedies 5 = Klachten 6 = Technieken 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links Voorzover de browser dit ondersteunt