Algemene hulppagina

Dit is de algemene hulppagina van de website van Anagram. Deze hulppagina is op de hele site hetzelfde, ongeacht waar u hem oproept.

Bij de opbouw van deze website is zoveel mogelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid voor gehandicapten. Er wordt geen gebruik gemaakt van tabellen, flash, JavaScript, frames, pop-up-windows, en dergelijke, maar alleen van XHTML en CSS. De belangrijkste plaatsen en links zijn toegankelijk met de tab-toets of sneltoetsen, voorzover het programma waarmee u deze website bekijkt dit ondersteunt.

Opbouw van de pagina's

Op het scherm staan knoppen en dergelijke meestal bovenaan. In de code van de pagina's beginnen wij echter met de tekst. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld een spraakbrowser op elke pagina eerst alle knoppen en andere niet ter zake doende teksten gaat voorlezen.

Hulp oproepen

Op elke pagina vindt u rechtsboven een groot vraagteken. Als u daar met de cursor overheen gaat, verschijnt een klein hulpscherm met de voor die pagina belangrijkste tab-toetsen en sneltoetsen. Als u op het vraagteken of het hulpschermpje klikt, komt u op deze hulppagina terecht.

U kunt ook naar het vraagteken gaan met behulp van de tab-toets of een sneltoets. De werking hiervan vindt u hieronder.

Keuzes die om een of andere reden niet mogelijk zijn, worden in grijs weergegeven.

Als u met de cursor boven een link of knop gaat 'hangen', verschijnt na een kort ogenblik een hulptekst met enige uitleg over de link of knop.

Sneltoetsen

Veel browsers en dergelijke bieden de mogelijkheid sneltoetsen te gebruiken om naar bepaalde plaatsen op de pagina te gaan. Vaak worden deze toetsen 'accesskeys' of 'shortcuts' genoemd.

De sneltoetsen zijn op de volgende manier ingedeeld (zoals ook te zien is in het hulpschermpje bij het vraagteken):
1 = Ga naar begin van de tekst
2 = Ga naar de hulp (het vraagteken rechtsboven)
3 = Home
4 tot en met 9 = Overige links, op de volgorde zoals ze in de tekst voorkomen. Als dit er meer dan zes zijn, zijn er geen sneltoetsen voor de overige links. Deze toetsen verschillen per pagina.
0 = E-mail. Deze link stelt u in de gelegenheid een e-mail naar Anagram te sturen.

De werking van deze sneltoetsen is bij de verschillende programma's nogal verschillend, dus die zult u op moeten zoeken in de hulp van het betreffende programma. Als u bijvoorbeeld met alt-3 naar Home gaat, moet u in Internet Explorer klikken voordat de Home-pagina opent, terwijl in Mozilla en Firefox deze pagina zonder klikken gelijk wordt geopend.

Tab-toets

Belangrijke plaatsen, zoals links, zijn meestal ook te bereiken met behulp van de tab-toets. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 'tabindex' om een logische volgorde in te stellen. Elke keer als u op de tab-toets drukt, gaat u een plaats verder.
De volgorde is als volgt (zoals ook te zien is in het hulpschermpje bij het vraagteken):
Begin van de tekst
Hulp (het vraagteken rechtsboven)
Knoppen
E-mail. Deze link stelt u in de gelegenheid een e-mail naar Anagram te sturen.
Overige links op volgorde zoals ze in de tekst voorkomen.

Als de tab-toets bij u niet werkt, kan het zijn dat u deze moet inschakelen in de instellingen van het programma. In de hulp van het programma kunt u vinden hoe u dit moet doen.

Knoppen

Als een knop om een of andere reden niet werkt, wordt de tekst op die knop in rood weergegeven.

Als u een pagina al heeft bezocht, wordt de tekst op de knoppen die naar die pagina linken iets donkerder weergegeven. Dit gebeurt alleen waar dat zinvol is, dus bijvoorbeeld niet bij de knop Top.

Problemen

Hoewel wij geprobeerd hebben deze site zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen die een aangepaste browser gebruiken, bijvoorbeeld een spraakbrowser, kunnen er toch nog problemen in zitten. Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons een e-mailtje wilt sturen als u tegen problemen aanloopt, zodat wij de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Naast deze speciale browsers is deze site getest in een aantal veel gebruikte browsers op een aantal besturingssystemen. In principe zou deze site probleemloos moeten werken als u een niet te oude versie van de geteste browsers gebruikt. Als er toch problemen zijn met het weergeven van de site, zouden we dat bijzonder graag horen, zodat we de problemen kunnen oplossen. Als u ons hierover mailt, vermeldt dan uw besturingssysteem en de browser, en van beide de versie.

Windows:

Firefox, SlimBrowser, Internet Explorer, K-Meleon, Netscape, Opera, Avant Browser, WebbIE, Mozilla.

Linux:

ELinks, Dillo, Encompass, Firefox, Galeon, Konqueror, Mozilla.

Mac OS X:

Firefox.

Valid XHTML 1.0! CSS Valide! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

? Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Remedies 5 = Klachten 6 = Sitemap 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links Voorzover de browser dit ondersteunt