Intake

De intake vindt bij ons thuis plaats in een ontspannen sfeer. We beginnen met een kennismakingsgesprek. We hebben voor deze setting gekozen omdat de ervaring heeft geleerd, dat mensen zich dan wat gemakkelijker kunnen uiten en de problemen goed kunnen verwoorden. We trekken standaard voor dit eerste gesprek veel tijd uit, zo'n anderhalf uur.

Zodoende kunnen we een helder beeld krijgen van de knelpunten waar je mee zit en waar je in je eentje niet verder mee komt. We kijken en overleggen samen met jou of de technieken die we hanteren bij je huidige problemen aansluiten. Ook je eventuele contacten met het reguliere circuit kun je met ons bespreken.

Wij werken vanuit verschillende invalshoeken. Jan Willem heeft een meer rationele benadering (bijvoorbeeld NLP) en Anna meer een gevoelsmatige (bijvoorbeeld bloesem-remedies). In de praktijk is gebleken dat deze invalshoeken elkaar prima kunnen aanvullen.

In principe is onze aanpak praktisch gericht. Het is de bedoeling dat mensen na gemiddeld vijftien sessies weer zelfstandig verder gaan. Het is altijd mogelijk om daarna op onregelmatige basis een sessie te boeken, 'n soort vangnetfunctie. Alles gebeurt altijd in onderling overleg. Het intake-gesprek kost € 30,--.

Als na het eerste gesprek blijkt dat het klikt en je met de behandeling wilt beginnen, kun je ofwel meteen, ofwel later een afspraak maken. Je kunt in de regel binnen een week bij ons terecht.

Tarieven

Afhankelijk van de aard van het consult en de toegepaste technieken, duurt een consult één tot twee uur. De frequentie van de therapie varieert van één keer per week tot één keer per maand. Ons tarief bedraagt vijftig euro per uur. Een reiki-behandeling van een uur kost 30 euro, evenals een bloesem-consult.

De behandelingen bij ons worden doorgaans niet vergoed door de verzekering. Als je inkomen laag is, kun je proberen bijzondere bijstand aan te vragen. Zo'n verzoek leidt meestal tot een keuring, waarna - bij positief advies - de Sociale Dienst tot vergoeding kan overgaan.

In sommige gevallen kan ook een vergoeding in het kader van een Persoonsgebonden Budget - Geestelijke Gezondheidszorg (pgb-ggz) worden verkregen. Meer inlichtingen hierover op de website van de belangenvereniging Per Saldo.

? Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Remedies 5 = Klachten 6 = Intake 7 = Aanpak 8 = Zelf verder 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links Voorzover de browser dit ondersteunt