Verslaving: doel of middel

Onder verslaving verstaan we de geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid van middelen zoals alcohol, softdrugs, harddrugs en nicotine. Ook aan slaap- en kalmeringsmiddelen kan men verslaafd raken. Het is ook mogelijk om aan allerlei andere zaken verslaafd te raken, zoals aan de computer, aan werk (denk aan de workaholic) of aan gokken.

Verslaving kun je zien als een gevolg van onopgeloste problemen zoals eenzaamheid, verveling of zingevingsproblemen. De verslaving biedt dan een tijdelijke uitweg: je voelt even de pijn niet meer, zodat je het leven weer aankunt. Het is duidelijk dat verslavingen ook weer nieuwe problemen in het leven kunnen roepen. Met name wanneer mensen hun verslaving niet kunnen bekostigen, komen ze dikwijls met justitie in aanraking of raken ze hun huis kwijt.

Verslaving is een hardnekkige problematiek. Mensen met de zogeheten 'dubbele diagnose' (een diagnose vanuit de psychiatrie plus verslaving) komen nogal eens tussen wal en schip terecht. Maar ook mensen die al heel jong zijn begonnen met gebruiken, komen er soms nog maar moeilijk van los.

De maatschappij heeft de neiging vanwege financieel gewin de gevaren van bijvoorbeeld alcohol te bagatelliseren. De forse gebruikers hebben ook geregeld de neiging hun verslaving te ontkennen en het niet als een probleem te zien.

De meningen van deskundigen zijn niet eensluidend. Vrij algemeen is men tegenwoordig van mening dat verslaving een ziekte is. Men gaat er ook vaak vanuit dat er zoiets bestaat als verslavingsgevoeligheid. Omdat het vaak binnen een familie voorkomt, denkt men ook aan mogelijke erfelijke factoren, maar zeker is dat niet.

Anagram biedt aanvullende ondersteuning in de vorm van gesprekken waarbij wordt gezocht naar de achtergronden van de verslaving, de functie van de middelen en het zoeken naar gezonde alternatieven. Wij proberen mensen te stimuleren hun oude (en eventueel nieuwe) activiteiten weer op te pakken. De verschillende technieken die wij toepassen, waaronder ook lichaamswerk, kunnen helpen een positieve spiraal te ontwikkelen; je krijgt dan een stimulans om te begrijpen hoe een en ander werkt, en dat het mogelijk is een nieuwe weg in te slaan.

?
Sneltoetsen (accesskeys): 1 = Begin tekst 2 = Hulp 3 = Home 4 = Remedies 5 = Klachten 6 = Technieken 0 = E-mail Klik = Uitgebreide hulp Tab-volgorde: Begin tekst Hulp Knoppen E-mail Overige links Voorzover de browser dit ondersteunt